BosanskiEnglish
 
     
» Vranjevska dunja
Porijeklo i upotreba

Ime je dobila prema mjestu Vranju u jugoistočnoj Srbiji. Ima je na okućnicama u svim
našim krajevima, pošto je voćni rasadnici razmnožavaju sa leskovačkom. Upotrebljava se za
tradicionalnu preradu od pekmeza, marmelada, džemova do kompota, sokova. Bere se krajem
oktobra mjeseca.

Osobine stabla

Drvo je po sadnji veoma bujno, rano počinje rađati pa se pod teretom teških plodova grane
više obaraju i krošnja se razvija u širinu. Ako mu klima i zemljište pogoduju i nije napadano monilijom, ·od koje više trpi nego drvo leskovačko, rađa dobro i redovno.

Osobine ploda

Plod je krupan i vrlo krupan (do 1,5kg), izduljeno kruškastog oblika, neravne površine, sa
izrazitim gukama, peteljka je na malom vrtiću, kožica zlatnožuta, maljava, meso bjelkastožuto, spužvasto, sa mnogo kamenastih ćelija.

Osobine lista

Vranjevska dunja ima krupan list, eliptičnog oblika, sa tamnozelenim licem i naličjem. Ivice lista su sitno nazubljene, sa jako izraženim maljama po sebi. Ugao grananja bočnih nerava je 50°, boja je svijetlozelena sa jako izraženim malj ama. Položaj njihovih polovina prema srednjem nervu je više uvijen. Vrh lista je zarubljen (neznatno se sužava).

KONCEPT RADA KEYSTONE D.O.O
  • proizvodnja ljekovitog bilja, gljiva, te unapređenje proizvodnje autohtonih sorti voća i ostalih poljoprivrednih proizvoda,
  • certificiranje proizvodnje na organsku i halal proizvodnju,
  • otkup: a/ ljekovitog bilja, b/ gljiva, c/ voća i povrća,
  • prerade i pakovanja istih,
  • plasman otkupljenih proizvoda poznatim kupcima,
  • edukaciju seoskih domaćinstava u okruženju.